Inventaris van het archief van D.A. Meerman van der Goes, 1755 - 1795
D.A. Meerman van der Goes

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Ambtelijk

B   Organisatie en bestuur van de Compagnie.

I   Organisatie en bestuur in Europa.

7   Stukken betreffende het landseskader.
207
Instructie van de Prins van Oranje voor de kapitein Jacob Pieter van Braam, commandant van 's Lands schip van oorlog Utrecht, onder het ressort van het College der Admiraliteit van Amsterdam. (Afschrift).
1782 december 14
1 stuk
208
Brief van mr. Johan Elias Huydecoper van Maarsseveen, raad van Amsterdam betreffende de expeditie naar oost-Indië. (Origineel).
1782 december 16
1 stuk
209
Memorandum van de Franse zaakgelastigde in Den Haag Berenger aan de raadspensionaris van Holland ter aanvulling van de instructies voor de kapitein J.P. van Braam. (Afschrift).
1782 december 16
1 stuk
210
Beschouwingen van de V.O.C. op de instructie voor de kapitein J.P. van Braam van 14 december 1782. (Afschrift).
1782 december 19
1 stuk
211
Aanvulling van de instructie door de Prins van Oranje gegeven aan de kapitein Jacob Pieter van Braam, commanderende 's Lands schip Utrecht. (Afschrift).
1782 december 31
1 stuk
212
Memorie van Heren XVII aan de leden van het Departement van de zaken van Oorlog der Staten-Generaal houdende enige veranderingen in de resolutie van de Staten d.d. 16 december 1782. (Afschrift).
1783 januari 11
1 stuk
213
Extract uit het register der geheime resoluties van de Staten-Generaal betreffende de verhoudingen in rang tussen de scheepofficieren van 's Lands vloot en de V.O.C.-dienaren in Azië. (Afschrift).
1783 januari 13
1 stuk
214
Missiven aan de kapitein Van Braam en Stavorinus betreffende het inttrekken van het 6e artikle van de instructie van de Prins van Oranje in dato 14 december 1782 in verband met de preliminaire vrede tussen Engeland en Frankrijk. (Afschrift).
1783 januari 25
1 stuk
215
Memorie en missive van de bewindhebber van de V.O.C. aan de Prins vanOranje om het landseskader, liggende aan de Kaap verder naar Batavia te zenden. (Minuut).
1783 juni 12
2 stukken
216
Missiven van de tweede advocaat mr. D.A. Meerman van der Goes aan Gouverneur-Generaal en Raden van Indië en de gouverneur aan de Kaap betreffende instructies inzake het landseskader onder J.P. van Braam. (Minuten).
1783 juni 13
3 stukken
217
Memorie betreffende het zenden van 's Lands schepen en de voorbereidingen daarvan. (Minuut).
Z.d.
1 stuk
218
Nota voor mr. D.A. Meerman van der Goes over mede te geven papieren aan de vloot van 's Lands schepen.
Z.d.
1 stuk
219
Punten met marginale aantekeningen opgesteld ten aanzien van de voorbereidingen tot de zending van enige 's Lands schepen naar Indië.
Z.d.
1 stuk
220
Resolutie van het Geheime Committee van de V.O.C. betreffende het vertrek en verblijf van enige 's Lands schepen naar of in Indië. (Afschrift).
Z.d.
1 stuk
N.B. Zie ook inv. nr. 42.