Inventaris van het archief van D.A. Meerman van der Goes, 1755 - 1795
D.A. Meerman van der Goes

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Ambtelijk

B   Organisatie en bestuur van de Compagnie.

I   Organisatie en bestuur in Europa.

8   Stukken betreffende het briefvervoer.
221
Brieven, gewisseld tussen de tweede advocaat der V.O.C. mr. D.A. Meerman van der Goes aan Egbert van Karnebeek te Kopenhagen betreffende het verzenden van brieven naar de Kaap en Indië. (Origineel en afschrift).
1781 december, 1782 januari
4 stukken
222
Missive van de tweede advocaat der V.O.C. mr. D.A. Meerman van der Goes aan Martin Holterman, ditecteur van de Gothenburgsche Compagnie te Gothenburg betreffende de verzending van compagniesbrieven. (Minuut).
1782
1 stuk
223
Bewijs van ontvangst van missiven voor Batavia, Kaap de Goede Hoop en Ceylon van de kapitein van 's Lands schip Goes. (Origineel).
1783 februari 6
1 stuk
224
Stukken betreffende het versturen van brieven van en naar Indië en de Kaap per Zweedse of Deense schepen, wegens de oorlog met Engeland.
1783
6 stukken.