Inventaris van het archief van D.A. Meerman van der Goes, 1755 - 1795
D.A. Meerman van der Goes

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Ambtelijk

B   Organisatie en bestuur van de Compagnie.

II   Organisatie en bestuur van de Compagnie in Azië en Kaap de Goede Hoop.

a   Azië.

1   Stukken betreffende de Hoge Regering te Batavia, nouvelles, plakkaten etc.
226
Register der marginalia, waarschijnlijk op het dagregister van het jaar 1778. (Afschrift).
1778
1 stuk
227
Bataviase nouvelles, anno 1778.
1778
1 stuk
228
Index van de marginalen op de Generale Missiven van de Gouverneur-Generaal te Batavia aan de bewindhebbers.
1779 december 31
1 stuk
229
Korte inhoud van de voornaamste zaken die voorkomen in de brieven van de Hoge Indische Regering te Batavia aan Heren XVII. (Afschrift).
1780 oktober 30
1stuk
230
Alfabetisch repertorium der resoluties van de Hoge Regering sedert primo januari tot 24 september 1780. (Afschrift).
1780
1 stuk
231
Bataviase nouvelles van januari tot oktober 1780.
1780
1 stuk
232
Plakkaten, aankondigingen etc. uitgegeven te Batavia sedert primo januari tot medio oktober 1780.
1780
1 omslag
233
Memorie houdende een voorstel om de zetel van de Hoge Regering van Batavia naar Semarang te verplaatsen met een reorganisatie van het bestuur. (Afschrift).
Z.d.
1 stuk