Inventaris van het archief van D.A. Meerman van der Goes, 1755 - 1795
D.A. Meerman van der Goes

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Ambtelijk

B   Organisatie en bestuur van de Compagnie.

II   Organisatie en bestuur van de Compagnie in Azië en Kaap de Goede Hoop.

a   Azië.

2   Compagniesdienaren.
234
Lijst, houdende het aantal Europese compagniesdienaren te Batavia.
1776 juli ultimo
1 stuk
235
Lijst der gequalificeerde personen in dienst van de V.O.C. in Azië. (Afschrift).
1779
1 stuk
236
Lijst der Hoge Regering in Indië (Afschrift).
1779, 1783
2 stukken
237
Lijst, houdende het aantal overlevende en overleden manschappen uit Nederland sedert primo januari tot ultimo september 1780 op de aangekomen schepen. (Afschrift).
1780
1 stuk
238
Lijst van de overleden en dood-ingebrachte militaire zeevarenden en ambachtslieden in het hospitaalschip en de hospitalen in Batavia van januari tot medio oktober 1780. (Afschrift).
1780
1 stuk
239
Ontwerp-nota's betreffende de bezetting en versterking van vestingen en troepen der V.O.C.
1781
6 stukken
240
Brief van mr. D.A. Meerman van der Goes aan Gouverneur-Generaal Alting te Batavia ter aanbeveling van de heer Massau, die tot water-fiscaal is benoemd. (Minuut).
Z.d.
1 stuk
241
Rapport betreffende de toestand in de binnen- en buitenhospitalen te Batavia. (Afschrift).
1777
1 stuk.
Rapport over de sterfte op de schepen, 1779, 1781.