Inventaris van het archief van D.A. Meerman van der Goes, 1755 - 1795
D.A. Meerman van der Goes

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Ambtelijk

B   Organisatie en bestuur van de Compagnie.

II   Organisatie en bestuur van de Compagnie in Azië en Kaap de Goede Hoop.

a   Azië.

6   Molukken.
247
Memorie over de mogelijklheden om de smokkelhandel in de Molukken te voorkomen. (Afschrift).
Z.d.
1 stuk