Inventaris van het archief van D.A. Meerman van der Goes, 1755 - 1795
D.A. Meerman van der Goes

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Ambtelijk

B   Organisatie en bestuur van de Compagnie.

II   Organisatie en bestuur van de Compagnie in Azië en Kaap de Goede Hoop.

a   Azië.

7   China.
248
Missive van de supercarga's van de Nederlandse factorij in Canton (China) aan de Gouverneur-Generaal te Batavia. (Afschrift).
1782 januari 6
1 stuk