Inventaris van het archief van D.A. Meerman van der Goes, 1755 - 1795
D.A. Meerman van der Goes

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Ambtelijk

B   Organisatie en bestuur van de Compagnie.

II   Organisatie en bestuur van de Compagnie in Azië en Kaap de Goede Hoop.

b   Kaap de Goede Hoop.

1    Algemeen.
249
Missive uit Ostende geschreven aan de gouverneur van de Kaap de Goede Hoop betreffende compagnieszaken, waarvan de handtekening op de kopie niet is ingevuld. (Afschrift).
1781 januari 14
1 stuk