Inventaris van het archief van D.A. Meerman van der Goes, 1755 - 1795
D.A. Meerman van der Goes

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Ambtelijk

B   Organisatie en bestuur van de Compagnie.

II   Organisatie en bestuur van de Compagnie in Azië en Kaap de Goede Hoop.

b   Kaap de Goede Hoop.

2   Compagniesdienaren en vrijburgers.
250
Extracten en kopieën van resoluties, brieven en andere stukken betrekking hebbende op de Kaapkolonie, in het bijzonder betreffende de Kaapse vrijburgers. Met lijst van de stukken.
1783-1785
1 omslag
N.B. Het vierde en laatste deel van de vier gedrukte delen.
251
Rapport van de commissarissen benoemd door de kamers Amsterdam en Zeeland aan Heren XVII betreffende het onderzoek op de klachten van de Kaapse vrijburgers. (Afschrift).
Z.d.
1 stuk
252
"Niew-jaars gift aan de Caabse burgerije", pamflet van een patriot.
Z.d.
1 stuk