Inventaris van het archief van D.A. Meerman van der Goes, 1755 - 1795
D.A. Meerman van der Goes

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Ambtelijk

B   Organisatie en bestuur van de Compagnie.

II   Organisatie en bestuur van de Compagnie in Azië en Kaap de Goede Hoop.

b   Kaap de Goede Hoop.

3   Militaire zaken.
253
Stukken betreffende saluutschoten tot verwelkoming van aangekomen 's Lands fregatschepen ter Kaapse rede. (Kopieën).
1782 mei 2
3 stukken
254
Aanmerkingen van P.H. Gilquin, directeur der fortificaties en chef der artillerie aan de Kaap de Goede Hoop, gericht aan Heren XVII op de extract-memorie van Kolonel Gordon. (Afschrift).
1784
1 stuk