Inventaris van het archief van D.A. Meerman van der Goes, 1755 - 1795
D.A. Meerman van der Goes

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Ambtelijk

B   Organisatie en bestuur van de Compagnie.

II   Organisatie en bestuur van de Compagnie in Azië en Kaap de Goede Hoop.

b   Kaap de Goede Hoop.

4   Verhouding tot vreemde mogendheden.
255
Stukken betreffende klachten van de zaakgelastigde van Frankrijk te Den Haag aan de Staten-generaal over M. de Meuron, kolonel van een regiment Zwitsers in dienst van de V.O.C., wegens mishandeling van Franse onderdanen aan de Kaap. (Origineel en bijlagen).
1783 september 15
3 stukken
256
Missive van de gouverneur aan de Kaap de Goede Hoop, J. van Plettenberg aan de heren gedeputeerden bewindhebbers der V.O.C. te Parijs betreffende de memorie van de commissaris van de Franse marine Percheron te Kaap de Goede Hoop. (Origineel).
1783
2 stukken