Inventaris van het archief van D.A. Meerman van der Goes, 1755 - 1795
D.A. Meerman van der Goes

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Ambtelijk

C   Aantekeningen van D.A. Meerman van der Goes voor persoonlijk gebruik bij zijn ambtelijke werkzaamheden.
257
Aantekening voor persoonlijk gebruik betreffende een overeenkomst over 's lands inkomende-en uitgaande rechten tussen de V.O.C. en de Staten-Generaal.
1783
1 stuk
258
Aantekeningen voor eigen gebruik van mr. D.A. Meerman van der Goes over verschillende zaken.
Z.d.
1 omslag
259
Eis en sententie van het Hof van Holland in de zaak tussen Suzanna Catherina Le Mont, weduwe en boedelhoudster van wijlen Jan van Schagen, in leven fiscaal over de eilanden van Curaçao, tegen de bewindhebbers van de West Indische Compagnie. (Afschriften).
1771
2 stukken
N.B. Vermoedelijk behoort dit stuk niet tot de papieren die door D.A. Meerman van der Goes in zijn functie van 2e advocaat van de V.O.C. zijn verzameld.