Inventaris van het archief van D.A. Meerman van der Goes, 1755 - 1795
D.A. Meerman van der Goes

Beschrijving van de archiefbestanddelen

   Particulier.

Brieven en enveloppen van privé-correspondentie.
260.
Brief met bijlage van Vrouwe Jacoba Petronella Meerman van der Goes-Van Reenen, echtgenote van de tweede advocaat der V.O.C. mr. D.A. Meermen van der Goes, aan haar moeder Vrouwe Rebecca Henriëtte van Reenen-Van Massow betreffende de Franse brieven. (Origineel).
1781
2 stukken
261
Enveloppen van brieven geadresseerd aan de heer Bordes, koopman en kleermaker te 's-Gravenhage. Met lakstempels.
Z.d.
4 stukken
262
Enveloppen van brieven geadresseerd aan Vrouwe Van reenen-Van Massow, schoonmoeder van de tweede advocaat der V.O.C., mr. D.A. Meerman van der Goes, te 's-Gravenhage. Met lakstempels.
Z.d.
18 stukken
N.B. De brieven ontbreken.