Inventaris van het archief van D.A. Meerman van der Goes, 1755 - 1795
D.A. Meerman van der Goes

Beschrijving van de archiefbestanddelen

Stukken berustende bij het Gemeentearchief Amsterdam
---
Notulen, gehouden door Mr. D.A. Meerman van der Goes, Pensionaris der stad Amsterdam in de Besoignes en Groot-Besoignes der Staten van Holland en West-Friesland, gedurende de jaren 1782-1794 (uitgezonderd het jaar 1787)
GA Amsterdam, arch. Burgemeesters, inv.nr. 733.
---
Notulen gehouden door Mr. D.A. Meerman van der Goes, Pensionaris der stad Amsterdam, in de ordinaris en extra-ordinaris vergaderingen van de Staten van Holland en West-Friesland, gedurende de jaren 1782-1786.
GA Amsterdam, arch. Burgemeesters, inv.nr. 734.
---
Notulen, gehouden door Mr. D.A. Meerman van der Goes, Pensionaris van Amsterdam in de ordinaris en extra-ordinaris vergaderingen der Staten van Holland en West-Friesland, gedurende de jaren 1788-1789.
GA Amsterdam, arch. Burgemeesters, inv.nr. 735.
---
Notulen, gehouden door Mr. D.A. Meerman van der Goes, Pensionaris der stad Amsterdam in de ordinaris en extra-ordinaris vergaderingen der Staten van Holland en West-Friesland, gedurende de jaren 1790-1795.
GA Amsterdam, arch. Burgemeesters, inv.nr. 736.
---
Bijlagen van rapporten der Gedeputeerden van Amsterdam in de vergadering der Staten van Holland, voornamelijk met betrekking tot de consulaten, 1787-1794; afkomstig van Mr. D.A. Meerman van der Goes.
GA Amsterdam, arch. Burgemeesters, inv.nr. 836.