Inventaris van de collectie Van Plettenberg, 1763-1788
collectie Van Plettenberg

Beschrijving van het archief

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer
Joachim Baron van Plettenberg, geboren te Leeuwarden, vertrekt in 1764 als raad-extraordinaris van Indië met het schip Amerongen naar Indië, als raad-ordinaris in 1765, als independent-fiscaal van de Kaap in 1767, als secunde aldaar in 1772, als gouverneur aldaar in 1774, eervol als zodanig ontslagen in 1783, keert naar het vaderland terug in 1785 en overlijdt op Huis Windesheim bij Zwolle in 1793.