Inventaris van de collectie Van Plettenberg, 1763-1788
collectie Van Plettenberg
Beschrijving van de archiefbestanddelen
1-11
Minuut-brieven van Van Plettenberg aan, en brieven aan hem van:
1
De Heren XVII
1780 april 22 - 1785 oktober 7
1 omslag
2
Robert Barbor, bevelhebber van een te Kaapstad aangelopen Engels smalddel (gedeeltelijk afschriften)
1780 augustus 26 - 1780 september 29
1 omslag
3
De Souillac, gouverneur-generaal van Ile de France en Bourbon en Chevreau vanwege de koning van Frankrijk, gecommiteerd tot regeling van het verblijf van de Franse Land- en Zeemacht aan de Kaap
1780 oktober 22 - 1784 juli 24
1 omslag
4
De officieren Robert Jacob Gordon, Philip Herman Gilquin en De Beaudraje
1781 mei 26 - 1782 oktober 28
1 omslag
5
De admiraal De Suffren, De Bussy, commandanten-generaal van de Franse Land- en Zeemacht aan de Kaap, en de Franse kapitein Peinier
1781 juni 18 - 1783 augustus 15
1 omslag
6
Conway, bevelhebber van de Franse troepen aan de Kaap
1781 juni 21 - 1784 januari 25
1 omslag
7
De commandeur en de schippers van de in de Saldanhabaai liggende retourvloot
1781 juni 28 - 1781 juli 15
1 omslag
8
Percheron, commissaris van de Franse zeemacht aan de Kaap (gedeeltelijk afschriften)
1781 juni 28 - 1784 februari 14
1 omslag
9
Johannes Pruist en Jan Sels, bevelhebbers van 's Lands oorlogsschepen aan de Kaap
1782 januari 2 - 1783 maart 10
1 omslag
10
D. Corneille, gouverneur van St. Helena
1783 augustus 10 - 1783 september 16
1 omslag
11
De raad van Politie aan de Kaap
1784 juli 1 - 1784 juli 13
1 omslag
12-14
Minuut-brieven van Van Plettenberg aan:
12
D. Rijneveld, landdrost van Swellendam (met bijlagen)
1781 juni 1
1 omslag
13
C. Brand, posthouder te Baai Fals
1781 juni 14 - 1781 juli 3
1 omslag
14
Een niet nader genoemde bevelhebber van een Deens oorlogsschip
1783 juni 24
1 stuk
15-23
Brieven aan Van Plettenberg van:
15
Edward Hughes te Negapatnam en Madras
1780 september 4 - 1780 oktober 15
2 stukken
16
A. Belle, bevelhebber van het Deense oorlogsschip Wagrien liggend aan de rede van de Kaap
1781 september 7
1 stuk
17
Abraham Chiron, boekhouder van de equipage-pakhuizen van de VOC aan de Kaap, en van de bewindhebbers van de Engelse Oostindische Compagnie
1782 maart 18 - 1783 september 10
1 omslag
18
Jacobus Stofberg (posthouder te Saldanhabaai?)
1782 oktober 3
1 omslag
19
Jacob Pieter van Braam, opperbevelhebber van 's Lands oorlogssmaldeel in de Simons- en Tafelbaai
1783 juli 2 - 1783 september 5
1 omslag
19A
De bewindhebbers van de Engelse Oostindische Compagnie
1783 september 10
1 stuk
19B
Warren Hastings te Fort William
1783 november 10
1 stuk
20
Olof Godlieb de Wet, secretaris van politie en kassier aan de Kaap
1785 december 24 - 1788 januari 6
1 omslag
21
De Meuron aan de Kaap
1786 februari 12
1 stuk
22
Philip Herman Gilquin, commandant van de Artillerie en directeur van de fortificaties aan de Kaap
1786 februari 20
1 stuk
23
Gerardus Hendrik Cruywagen, kassier aan de Kaap
1786 oktober 15
1 stuk
24
Briefwisseling van gouverneur-generaal en Raden van Indië met De Souillac, gouverneur-generaal van Ile de France en Bourbon, de admiraal De Suffren en andere Franse autoriteiten en bevelhebbers. Kopieën
1780 juli 31 - 1782 augustus 23
1 omslag
25
Brieven van de prins van Luxemburg aan Frederik Willem Boers, eerste advocaat van de VOC, en van Boers en de bewindhebber P.E. van de Perre aan Van Plettenberg. Kopieën
1783 maart 12 - 1783 juni 7
1 omslag
26
Memorie van overgave van de directie van Bengalen door de aftredende directeur Louis Taillefert aan zijn opvolger George Louis Vernet. Kopie
1763 november 17
1 deel
De weduwe van Taillefert, Cornelia Charlotte Feith, was in haar tweede huwelijk getrouwd met Van Plettenberg.
26A
Dagregister van een reisje van de Kaapstad naar de Saldanha- en de Helenabaai
1776 juli 18 - 1776 juli 31
1 stuk
27
Dagregister van een tocht in de Kaap door Pieter Cloete
1776 september 10 - 1776 december 26
1 deel
27A
Dagregister van een reisje van de plaats Nooit Gedagt naar het Herenlogementsgebergte en de mond van de Olifantsrivier
1777 januari 12 - 1777 januari 29
1 stuk
28
Dagregister van de tocht tot aan de Plettenberg's en Grote rivier door Olof Gotlieb de Wet
1778 september 3 - 1778 november 26
1 deel
29-30
Reisverhalen van zijn tochten langs de Grote rivier door Hendrik Jacob Wilkar
(1778?) - 1779
2 delen
29
Deel 1
30
Deel 2
31
Relaas van een ongenoemde inzake de tegen hem ingebrachte beschuldiging van diefstal van goederen van een op de Kaapse Kust gestrand Engels schip
1778
1 stuk
32
"Consideratiën over het belang, dat de Republiek heeft bij den Oost-Indischen handel in het algemeen en in 't bijzonder bij het bestaan der Nederlandsche Oost-Indische Compagnie" door een ongenoemde
(circa 1780)
1 stuk
33
Besluit van de krijgsraad van Swellendam over verdedigingsmaatregelen tegen een mogelijke landing van de Engelsen. Kopie
1781 april 20
1 stuk
34
Extract-besluit van de Raad van Politie aan de Kaap over de betaling van serviesgelden en soldijen, en de uitbreiding van het Artilleriecorps
1781 april 27
1 stuk
35
Aantekeningen van Van Plettenberg over de landing van de Engelsen in de Saldanhabaai en de gebeurtenissen die daarop volgden
1741 juli 22 - 1781 juli 31
1 stuk
36
Aantekeningen betreffende de tussen de Hollandse en Franse bevelhebbers overeengekomen verdedigingsmaatregelen aan de Kaap
1781 nobember 29
2 stukken
37
Rapport van de equipagemeester Justinus van Gennep c.s. en andere stukken betreffende het verongelukken op de Kaapse Kust van het Franse oorlogsschip Le Victor
1782 september 23 - 1782 september 30
1 omslag
38
Betoog van Robert Jacob Gordon, opperbevelhebber van 's Lands troepen aan de Kaap, aan de Raad van Politie aldaar, over zijn geschil met van Plettenberg inzake de bevelvoering. Met consideraties van Van Plettenberg. Kopie
1783 februari
1 stuk
39
Betoog van Van Plettenberg, aan de Raad van Politie van de Kaap, over het muntwezen aldaar. Kopie
1783 april 15
1 stuk
40
Verklaringen van een tweetal chirurgijns dat De Sergeans, kolonel in het regiment Van Meuron aan de Kaap, door ziekte onbekwaam is geworden voor de dienst
1783 juni 26 en 27
2 stukken
41
Extract-brief van de Heren XVII aan Gouverneur en Raad van de Kaap, betreffende kennisgeving van het eervol ontslag aan Van Plettenberg als gouverneur en van de benoeming van Cornelis Jacob van de Graaff als zodaning, 1783 december 5. Met extract-brief van dezelfde over het in 1749 verleende eervol ontslag aan de gouverneur Hendrik Swellengrebel.
42
Sterktelijsten van VOC-dienaren aan de Kaap en van het regiment De Meuron
1784 juni 30 - 1785 januari 31
1 omslag
43
Minuut-rapport van Van Plettenberg aan de Heren XVII als admiraal van de retourvloot
1785 oktober
1 stuk