Inventaris van het archief van de familie Radermacher, 1601 - 1797
familie Radermacher
M.A.P. Meilink Roelofsz.
(c) z.d.
Nationaal Archief, Den Haag
Deze inventaris is geschreven in hetNederlands
Beschrijving van het archief
Naam archief:
Archief van de familie Radermacher
periode
1601 - 1797
Archiefbloknummer:
1201
Omvang:
5,58 meter dozen staand, 37 cm diep 1,07 meter portefeuilles staand, 37 cm ,24 meter dozen staand,37 cm diep
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Bevat stukken betreffende bestuur en bedrijf der VOC en WIC in Nederland en overzee, afkomstig van leden van de familie Rademacher, bewindhebbers van deze compagnieën. Bevat tevens stukken betreffende de Zeeuwse commerciecompagnieën.