Inventaris van het archief van de familie Radermacher, 1601 - 1797
familie Radermacher

Beschrijving van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Beperkingen aan het gebruik
Een klein aantal stukken van dit archief is in een slechte materiële staat, wat tot gevolg heeft dat het niet aangevraagd kan worden. Een opgave van de desbetreffende inventarisnummer op deze plaats is nagelaten, aangezien de materiële staat en de bijbehorende raadpleegmogelijkheden niet een permanente situatie (restauratie, verfilming, etc. ). Bij het aanvragen met de terminal krijgt u een mededeling ter zake.