Inventaris van het archief van de familie Radermacher, 1601 - 1797
familie Radermacher

Beschrijving van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Citeerinstructie
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het geraadpleegde archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met de verkorte aanhaling.
VOLLEDIG
Nationaal Archief (NA), Den Haag
Archief Radermacher
nummer toegang 1.10.69
inventarisnummer ....
VERKORT
NA, Radermacher, 1.10.69, inv.nr. ...