Inventaris van het archief van de familie Radermacher, 1601 - 1797
familie Radermacher

Beschrijving van de archiefbestanddelen

I   VOC in Nederland

A   Algemeen Bestuur VOC

b   Heren XVII
32
Beschrijvingsbrieven voor gecommiteerden ter Vergadering van Heeren XVII.
1718 - 1793
1 omslag
33
Aantekeningen over de beschrijvingsbrieven voor de gecommiteerden ter vergadering van Heren XVII.
1736 - 1766
1 omslag
34
Agenda's voor de Vergadering van Heren XVII.
1734 - 1761
1 omslag
35
Particuliere notulen van de Vergaderingen van Heren XVII en Besognes uit de Vergaderingen, gehouden door S. en D. Radermacher en enkele door P. Boddaert.
1718 - 1794
3 pakken
36
Memories en rapporten van D. Radermacher voor de Vergadering van Heren XVII.
1765 - 1795
 
37
Extract resolutien van Heren XVII.
1696, 1743
1 omslag
38
Repertoria op de resolutien van de vergaderingen van Heren XVII.
1602 - 1760
5 omslagen
De eenheden a, c, e en f hebben tafels en indices.
39
Stukken betreffende de gecommitteerden ter Vergadering van Heren XVII.
1735 - (1761)
1 omslag
40
Reglementen voor gecommitteerden uit (Heren XVII?) reizend op de binnenlandse jachten.
1723
2 stukken
41
Lijsten der papieren mee gegeven aan de gecommitteerden van Kamer Zeeland ter Vergadering van Heren XVII.
(1743) - 1793
1 omslag
42
Convocaties voor S. en D. Radermacher ter vergadering van Heren XVII.
1731 - 1794
1 omslag
43
Aantekeningen en brieven, waaronder van C. van Oudermeulen en P. Boddaert betreffende vergaderingen van Heren XVII.
1720 - 1783
1 omslag
44
Brief van de Kamer Amsterdam aan de Heren XVII, berichtende behouden aankomst van vier retourschepen bij Texel.
1760
1 stuk