Inventaris van het archief van de familie Radermacher, 1601 - 1797
familie Radermacher

Beschrijving van de archiefbestanddelen

I   VOC in Nederland

A   Algemeen Bestuur VOC

c   Secreet Besogne
45
Notulen van de vergaderingen van de secrete besognes betreffende de convoierende oorlogsschepen voor de retourvloot.
1707 - 1710
1 omslag
46
Notulen van een vergadering van de secrete commissie in Den Haag, met oproepsbrief voor den bewindhebber ter Kamer Zeeland Joan Cau en P. Boddaert.
1703
3 stukken
47
Brieven van A. Westerveer, adviseur van de Compagnie aan P. Boddaert betreffende zaken in secreet besogne behandeld en oproepingen tot bijwoning der besognes.
1716 - 1722
1 omslag
48
Brieven van Alewijn Abrams, adviseur van de Compagnie aan P. Boddaert betreffende de secrete commissie.
1725
4 stukken