Inventaris van het archief van de familie Radermacher, 1601 - 1797
familie Radermacher

Beschrijving van de archiefbestanddelen

I   VOC in Nederland

A   Algemeen Bestuur VOC

d   Haagse Besogne
49
Verspreide particuliere notulen van de Vergaderingen van het Haagse Besogne.
1740 - 1781
1 omslag
50
Stukken betreffende de verblijfkosten en zittingsgelden van de leden van het Haags Besogne.
1697, 1725, 1735
1 omslag
51
Aantekening op de notulen van het Haags Besogne betreffende het vetrek van de retourvloot.
1708
1 stuk
52
Gedrukt request van hoofdparticipanten van Hoorn, Enkhuizen en Rotterdam aan de Staten-Generaal betreffende een gecommitteerde in het Haags Besogne. Met bijlage.
1782
1 omslag
53
Rapport van het Haags Besogne van de hand van D. Radermacher.
1794
1 stuk