Inventaris van het archief van de familie Radermacher, 1601 - 1797
familie Radermacher

Beschrijving van de archiefbestanddelen

I   VOC in Nederland

A   Algemeen Bestuur VOC

e   Commissie tot de visitatie der boeken
54
Reglementen op de visitatie der boéken. Met bijlagen.
1695 - 1710
1 omslag en 1 deeltje
55
Aantekeningen van S. Radermacher, van besognes tot het visiteren der boeken in de verschillende Kamers. Met bijlagen.
1733 - 1758
1 band en 1 lias
56
Copieen van enige brieven van S. Radermacher betreffende de visitatie der boeken.
1738 - 1745
1 lias
57
Registers bevattende: een extract uit het Boek I, deel I van de Beschrijving van de O.I.C. van Pieter van Dam betreffende het visiteren der boeken; "Kort summier" van enige resolutien van Heren XVII betreffende het visiteren der boeken 1697 - 1737; Repertorium van de resolutien van H.H. XVII betreffende de visitatie der boeken.
1697 - 1737
1 band