Inventaris van het archief van de familie Radermacher, 1601 - 1797
familie Radermacher

Beschrijving van de archiefbestanddelen

I   VOC in Nederland

A   Algemeen Bestuur VOC

g   Commissie tot de huishouding van het Compagnies logement in Den Haag
59
Stukken betreffende de commissie tot de huishouding van het logement van de Compagnie in Den Haag.
1734 - 1758
2 liassen
60
Instructien voor de kastelein van het compagnieslogement in Den Haag.
1699 - 1716
1 omslag