Inventaris van het archief van de familie Radermacher, 1601 - 1797
familie Radermacher

Beschrijving van de archiefbestanddelen

I   VOC in Nederland

A   Algemeen Bestuur VOC

l   Koopmanschappen etc.
113
Stukken betreffende herraffineren van salpeter.
1626 - 1725
1 omslag
114
Stukken betreffende liquidatie en opbrengst van de retouren.
1670 - 1688
1 omslag
115
Stukken betreffende de verkopingen der Indische producten bij de verschillende Kamers.
1678 - 1799
1 omslag
Hierbij gedrukte verkopingslijsten van de Kamers 1720 - 1799.
116
Berekeningen van de mogelijke opbrengst der goederen uit Indië.
1700 - 1734
2 stukken
117
Lijst van uitslagen aan de schaal? van bepaalde goederen volgens resolutie van H.H. XVII.
1724
1 stuk
118
Ladinglijsten ( 1720 - 1734) van retourschepen van de Kamers Zeeland en Amsterdam uit China, betreffende aangevoerde thee, met aantekeningen hierover.
1730 - 1799
1 omslag
Bij de ladinglijsten een lijst van een Engels schip.
119
Stukken betreffende de uitdeling der specerijen aan de bewindhebbers en Compagniesbedienden.
1732 - 1791
1 omslag
120
Aantekeningen betreffende verschillende in Nederland aangevoerde producten.
1733 - 1762
 
121
Lijsten van de prijzen der koopwaren der verschillende Kamers 1737 - 1797, met niet ingevuld rooster van de prijzen der goederen ingekocht voor de Compagnie.
1734
1 omslag
122
Stukken betreffende de eis van behoeften uit Indië.
(1737) - 1759
1 omslag
123
Extract-resolutien van de vergadering van Heren XVII betreffende het inleveren van hun declaraties door de leveranciers van de Compagnie.
1739
2 stukken
124
Request van zijde-reeders en zijde-fabrikanten in Nederland aan de Staten-Generaal verzoekende dat het de Compagnie in het nieuwe octrooi verboden zal worden, Oost-Indische zijde en stoffen in te voeren en zijde fabrieken in Indië op te richten. Met bedenkingen hierop van de VOC.
1740
2 stukken (gedrukt)
125
Request van A. van Dijk en A. de Schoesetter, uit naam van de makelaars in droge waren, aan H.H. XVII, verzoekende de goederen aan particulieren toebehorende, niet meer publiek te verkopen, maar er de makelaars courtage van te gunnen.
1760
1 stuk
126
Stukken betreffende de inkoop der ladingen van retourschepen.
1761, 1764
4 stukken
126a.
Advies op een voorstel van de stad Leiden om de verlenging van het octrooi der VOC te verbinden aan de eis tot afname door de Compagnie van de producten der Leidse textielindustrie tot verkoop in Indië.
zonder datum (1777?)
1 stuk
127
Aanmerkingen over den theehandel door J.J. Voute en zonen. Gedrukt.
1787
1 deel
128
Aantekening betreffende de door de verschillende landen in Europa ingevoerde thee.
1789
1 stuk
129
Memorie van de gecommitteeren van de Groenlandse visserij tegen het invoeren van walvisbaarden door de O.I.C. Gedrukt.
zonder datum
1 stuk
130
Advies van de hand van S. Radermacher betreffende de kaneelhandel en de zilveraanvoer uit Zuid Amerika.
zonder datum
1 stuk
131
Aantekening over maten enz. voor wijn gedeeltelijk van de hand van R. Radermacher.
zonder datum
1 omslag