Inventaris van het archief van de familie Radermacher, 1601 - 1797
familie Radermacher

Beschrijving van de archiefbestanddelen

I   VOC in Nederland

A   Algemeen Bestuur VOC

m   Particuliere handel
132
Stukken betreffende het meenemen van particuliere goederen op de schepen.
1670, 1717 - c. 1780 (en zonder datum)
1 omslag
133
Extract resolutie van Heren XVII betreffende de goederen van aan boord overledenen.
1737
1 stuk (gedrukt)