Inventaris van het archief van de familie Radermacher, 1601 - 1797
familie Radermacher

Beschrijving van de archiefbestanddelen

I   VOC in Nederland

A   Algemeen Bestuur VOC

o   Kerkelijke zaken
152
Enige punten betreffende het zenden van zendelingen naar Indië.
1731
1 stuk
153
Extract uit de notulen van de vergadering van H.H. XVII van november 1737 betreffende het benoemen van predikanten voor Indië.
november 1737
1 stuk
154
Stukken betreffende het toestaan van vrije godsdienstoefening aan de Lutherse kerk in Batavia en de Kaap.
1741 - 1747
1 omslag
155
Extract resolutie van Heren XVII betreffende de aanstelling van Ds. H. Francks van Zierikzee tot Luthers predikant te Batavia.
1752
1 stuk
156
Brief van het Consistorium van de Lutherse gemeente te Amsterdam aan S. Radermacher betreffende een verzoek aan Heren XVII om vrijheid van openbare godsdienstoefening aan de Kaap.
1753
1 stuk