Inventaris van het archief van de familie Radermacher, 1601 - 1797
familie Radermacher

Beschrijving van de archiefbestanddelen

I   VOC in Nederland

A   Algemeen Bestuur VOC

p   Verhouding tot buitenlandse mogendheden en handelscompagnieën
157
Stukken betreffende een marinetractaat van Nederland met Engeland.
1668 - 1669
1 omslag
158
Tractaat tussen de Nederlandse en de Engelse Compagnie.
1674
1 stuk
159
Bericht van de bewindhebbers van de Compagnie aan de Staten-Generaal betreffende de klachten van den buitengewonen Engelsen gezant Skelton.
1686
1 band (gedrukt)
160
Stukken betreffende de Engelse Oost Indische Compagnie, (ladingen Engelse retourschepen, lijsten van schepen en aandeelhouders, verkopingslijst).
1733 - 1753
1 omslag
161
Gedrukte conditien van inschrijving op een boek over de Engelse en Franse zeewetten.
1755
1 stuk
162
Extract brief betreffende de Engelsen in Bengalen.
(1763)
1 omslag
163
Lijst van de lading van een Frans O.I. retourschip de Duc d'Orleans.
1740
1 stuk
164
Stukken betreffende de Franse O.I. Compagnie met een berekening van de gemiddelde rente op de actien der Nederlandse O.I.C.
1744
1 omslag
165
Stukken betreffende drie Franse Chinavaarders door de Engelsen genomen en door den Gouverneur-Generaal Van Imhoff van dezen gekocht.
1745 - 1746
1 omslag
166
Extract uit een Franse memorie betreffende Bengalen.
1768
1 stuk
167
Instructie van het Franse Comité van gezondheid betreffende de bestrijding der pokken op Mauritius.
1792
1 stuk
168
Beschouwingen om aan te tonen dat de Republiek evenals Engeland de handel met Frankrijk moet verbieden.
zonder datum
1 stuk
169
Stukken betreffende een Pruisische Handelscompagnie te Emden op China.
1750, 1752
3 stukken
170
Aantekening betreffende het handelstractaat tussen Zweden en de Republiek gesloten.
1679
1 stuk