Inventaris van het archief van de familie Radermacher, 1601 - 1797
familie Radermacher

Beschrijving van de archiefbestanddelen

I   VOC in Nederland

B   Kamer Zeeland

c   Departement van de equipage

1   Algemeen.
227
Extract uit de notulen van de Heren van de equipage van de Kamer Zeeland. Als bijlage een lijstje van van de arbeiders op de werf bij de blokmaker...
1698 - 1737
1 omslag
228
Aantekeningen betreffende de equipage van Kamer Zeeland.
1737
1 stuk
229
Gedrukte formulieren gebruikt door het equipagecomptoir der Kamer Zeeland, vóór 1762. Met onvolledige tafel.
1762
1 omslag
230
Brieven van den equipagemeester W. Udemans aan de bewindhebbers van Kamer Zeeland betreffende het gebrek aan schepen bij de Kamer.
1772
2 stukken
231
Concept plan tot verbouwing onder andere van het oude Slachthuis, ten dienste van de departementen van koopmanschappen en equipage van Kamer Zeeland.
1776
2 stukken
232
Aantekening betreffende ziekenhuiskosten te Middelburg.
zonder datum
1 stuk