Inventaris van het archief van de familie Radermacher, 1601 - 1797
familie Radermacher

Beschrijving van de archiefbestanddelen

I   VOC in Nederland

B   Kamer Zeeland

c   Departement van de equipage

2   Personeel aan boord.
233
Resolutie van Kamer Zeeland betreffende het tijdig aan boord gaan der scheepsofficieren.
1718
1 stuk (gedrukt)
234
Reglementen betreffende de opleiding en bevordering der scheepsofficieren (waaronder stuurlieden), van Kamer Zeeland.
1720 (en zonder datum)
2 stukken
235
Ontwerpen voor de begeving van officiersplaatsen op de schepen van Kamer Zeeland.
1730 - 1761
1 lias
236
Stukken betreffende de "volkhouders" en het werven van volk voor de Kamer Zeeland.
1730 - 1776 en zonder datum
1 lias
237
Brief van Jacob Doudeyns boekhouder van Kamer Zeeland aan S. Radermacher betreffende een opstootje van 200 à300 matrozen voor het O.I. Huis te Amsterdam.
1738
1 stuk
238
Aantekening betreffende de officieren van het schip Ouwerkerk van Kamer Zeeland.
1750
 
239
Stukken betreffende de particuliere handel van zeelieden in dienst van de Kamer Zeeland.
1753, 1755
2 stukken
240
Lijst van scheepsofficieren die op een vergadering van Kamer Zeeland in 1763 verschenen zijn.
1763
1 stuk
241
Aantekening betreffende de opperstuurman F. van Dam.
1766
1 stuk
242
Aantekeningen betreffende het scheepsvolk en hun gage.
zonder datum
2 stukken