Inventaris van het archief van de familie Radermacher, 1601 - 1797
familie Radermacher

Beschrijving van de archiefbestanddelen

I   VOC in Nederland

B   Kamer Zeeland

c   Departement van de equipage

3   De werf
243
Lijst van afgedankte werklieden op de werf.
1768
1 stuk
244
Memorie betreffende de verdienste der scheepstimmerlieden van Kamer Zeeland.
zonder datum
1 stuk