Inventaris van het archief van de familie Radermacher, 1601 - 1797
familie Radermacher

Beschrijving van de archiefbestanddelen

I   VOC in Nederland

B   Kamer Zeeland

c   Departement van de equipage

4   De vloot: bouw, uitrusting, lading en proviandering der schepen
245
Lijsten van uitgaande en thuiskomende schepen met hun aantal lasten en hun lengte in voeten, met berekening van de verschuldigde lastgelden over de jaren 1682 - 1725
1668 - 1725
1 omslag
246
Stukken betreffende uitgevaren schepen van Kamer Zeeland met aantekeningen omtrent de data van vertrek, lengte in voeten enz.
1687 - 1752
1 omslag
247
Stukken betreffende het vergaan van schepen van Kamer Zeeland.
1721 - 1779
1 omslag
Het schip Aechtekerke voor Plymouth, 1721.
Slot ter Hoge bij het eiland Porto Santo bij Madeira, 1724.
Lugtenburg, 1728.
Purmerlust en ter Horst , 1730.
't Vliegend Hart en Anna Catharina , op de Vlaamse kust, 1735.
Reygersbroek, 1738, Watervliet, 1742, (Van de Kamer Enkhuizen), Westerbeek, 1743, Zeelandia op reis naar China, 1749.
't Wapen van Hoorn, in de buurt van Kaap Finisterre, 1752. Lindenhof, in de buurt van Batavia, 1765. Woestduin, bij Walcheren, 1779. (hierbij een gedicht van Rhijnvis Feith).
248
Stukken betreffende de aankomst van retourschepen van Kamer Zeeland.
1732 - 1770
1 omslag
249
Brieven van de bewindhebbers van Kamer Zeeland aan hun gecommitteerden ter vergadering van Heren XVII, betreffende het zenden van schepen van Indië.
1734, 1740
3 stukken
250
Lijsten van schepen van Kamer Zeeland, die reeds vertrokken zijn, tot vertrek gereed liggen of in voorraad worden gehouden met aantekening omtrent hun lengte in voeten.
1738 - 1750
1 omslag
251
Memorie voor de bewindhebbers van Kamer Zeeland, gedommitteerd ter vergadering van Heren XVII, betreffende enige kwesties rakende uit- en thuisvarende schepen.
(1738)
1 stuk
252
Extract-resolutie van de vergadering der Kamer Zeeland betreffende een voorstel om de schepen voortaan in september uit Nederland te laten vertrekken.
1739
1 omslag
253
Memorie over de nieuw aangebouwde schepen, opgesteld door Hendrik Raas, meester timmerman van Kamer Zeeland, ter beantwoording van enige opmerkingen hierover van den equipagemeester te Batavia, Opmeer.
zonder datum
1 stuk
254
Brief van de bewindhebbers van Kamer Zeeland aan de bewindhebbers van Kamer Amsterdam betreffende het uitrusten door Zeeland van de schepen Steenhove, West Capelle en Everswaard, als haar aandeel.
1733
1 stuk
255
Verklaring van de bewindhebbers van Kamer Zeeland, dat de uitrusting van de schepen van hun Kamer in orde was.
1740 - 1741
1 stuk
256
Copie-verslag van de reis van het schip Kroonenburg voor Kamer Zeeland uit Nederland naar de Kaap.
1761
1 stuk
257
Uittreksel uit het journaal van het schip het Slot ter Hooge betreffende een ongeluk door blikseminslag.
1785
1 stuk
258
Stukken betreffende de slechte wijze van laden der retourschepen van Kamer Zeeland.
1740 - 1753 (en zonder datum)
1 omslag
259
Lijsten van stukken, meegegeven in de scheepsdozen der uitvarende schepen van Kamer Zeeland.
1757, na 1760 (en zonder datum) (17e en 18e eeuw)
1 band en 2 stukken
260
Resoluties van de Kamer Zeeland tot betere regeling van het afleveren van goederen en papieren door de officieren der retourschepen. Met reglementen hierop.
1697 - 1733
3 stukken
261
Authentieke verklaring van F. Brinckman aan Kamer Zeeland betreffende het aanhouden van zijn goederen.
1711
1 stuk
262
Aantekening betreffende aangehaalde goederen.
1717
1 stuk
263
Stukken betreffende aangehaalde koffie uit het schip Elsbroek van Kamer Zeeland.
1736, 1737
1 omslag
264
Reglement voor de zeeofficieren betreffende het branden der goederen.
1743
1 stuk (gedrukt)
265
Stukken betreffende ongebrande aangehaalde goederen van het schip Duinenburg.
1769
1 omslag
266
Lijst van particuliere goederen uit Indië meegebracht op het schip de Jonge Wilhelm voor Kamer Zeeland.
1743
1 stuk
267
Anonieme brief van D. Radermacher betreffende de inlading van een ongeoorloofde partij rijtuigen.
1785
1 stuk
268
Extract uit de notulen van Kamer Zeeland betreffende het tekort op de ladingen van de schepen Westhoven en Vlissingen.
1740
1 stuk
269
Stukken betreffende goederen gestolen uit het retourschip de G.G. de Klerck door 2 garbuleurs. Met bijlage.
1785
1 omslag
270
Stukken betreffende vaten en de kuipers in het bijzonder van Kamer Zeeland.
1695 - 1760
1 omslag
271
Stukken betreffende de reparatien aan schepen van de Kamer Zeeland.
1698 -1728
1 omslag
272
Stukken betreffende het touwwerk en de lijnbanen van de Kamers Amsterdam en Zeeland.
1716 - 1718
1 omslag
273
Resoluties van Kamer Zeeland betreffende de orders op de equipagegoederen in de schepen.
1723 - 1764
1 omslag
274
Stukken betreffende de machines door J. van der Mast en L. Vermase geplaatst op het schip Westcapelle om snelheid en afdrift te bepalen.
1731 - 1735
1 omslag
275
Seinbrief voor de schepen Steenhoven en Westcapelle van Kamer Zeeland. Met concept zeilorders.
1731
2 stukken
276
Copie-contract van Kamer Zeeland met A. Anias betreffende levering van kaarten, instrumenten enz. voor de schepen.
1731
1 stuk
277
Reglement van Kamer (Zeeland?) ter betere gezondheidstoestand op de schepen.
1733
1 stuk (gedrukt)
278
Stukken betreffende de leverantie van spek aan Kamer Zeeland.
1734 - 1746
1 omslag
279
Brief van de bewindhebbers van Kamer Zeeland aan hun gecommitteerden ter vergadering van Heren XVII betreffende het wormpek gebruikt voor het schip Nieuwerkerk van Kamer Amsterdam.
1738
1 stuk
280
Stukken betreffende de aanbesteding en verzending van Ossenvlees door de Kamer Zeeland.
1738 - 1758
1 omslag
Hierbij twee stukken van de West Indische Compagnie ter Kamer Zeeland ingevoegd betreffende dit onderwerp.
281
Verklaring van den pakhuismeester van Kamer Zeeland J.V. Oudenhoven ten behoeve van J. Reygerbergh, bewindhebber van Kamer Zeeland.
1743
1 stuk
282
Brief van den equipagemeester van Kamer Zeeland C. Braams, aan de gecommitteerden van dezen Kamer ter vergadering van Heren XVII te Middelburg betreffende het passeren van het Kanaal en het draaien van touwen wegens Kamer Zeeland.
1745
1 stuk
283
Brieven van H. Raas aan S. Radermacher betreffende het bouwen van een nieuwe loodsboot voor Kamer Zeeland.
1746
2 stukken
284
Stukken betreffende de lading van het schip het Huys ten Duynen met copie-aanstelling van Josias Ruts tot Kapitein van dit schip.
1748 - 1749
1 omslag
285
Brief van Abraham Tak, De Moor en Grymalla aan de bewindhebbers van de Kamer Zeeland betreffende teer- en ijzerprijzen.
1748
1 stuk
286
Memorie betreffende de lossing van retourschepen van Kamer Zeeland door eigen officieren en matrozen.
1750
2 stukken
287
Uittreksel uit de notulen van Kamer Zeeland betreffende het verbod honden aan boord te hebben.
1753
1 stuk
288
Stukken betreffende broodprijzen en lijst van bakkers te Middelburg.
1759 - 1773
3 stukken
289
Brief van Willem Udemans, mr. timmerman van Kamer Zeeland, aan de Kamer Zeeland betreffende de plaatsing en inrichting van kombuis, schotten enz. aan boord der Compagniesschepen.
1760
1 omslag
290
Stukken betreffende de vervaardiging van ventilators voor de schepen.
1760, 1769
2 stukken
291
Stukken betreffende de aankoop van hennep door de Kamer Zeeland.
1762 en zonder datum
5 stukken
292
Aantekening betreffende consumptieboeken op de schepen.
1762
1 stuk
293
Memorie betreffende het timmeren van een fluit te Middelburg.
1764
1 stuk
294
Aantekeningen betreffende de prijs van pokhout door de Admiraliteit in Zeeland gekocht.
1768
3 stukken
295
Stukken betreffende de voor- en nadelen van kuil- en driedekschepen.
1768 - 1788
1 omslag
296
Stukken betreffende bliksemafleiders.
1775
3 stukken
297
Copie van een verslag aan Kamer Amsterdam betreffende het uitstorten van olie bij stormweer.
1777
1 stuk
298
Brief van C. Braams, equipagemeester, aan de Kamer van Zeeland betreffende de resolutien van de Breede Raad der retourschepen.
zonder datum
1 stuk
299
Lijst van de scheepsbehoeften voor het winterseizoen.
zonder datum
1 stuk (gedrukt)
300
Aantekening betreffende twee- en driemasthoekers.
zonder datum
1 stuk
301
Instructie voor het gebruik van den distilleerketel tot het zoetmaken van zeewater.
zonder datum
1 stuk
302
Factuur van de goederen bestemd voor verkoop onderweg aan de manschappen.
zonder datum
1 stuk
303
Lijst van de stukken betreffende zeezaken.
zonder datum
1 stuk