Inventaris van het archief van de familie Radermacher, 1601 - 1797
familie Radermacher

Beschrijving van de archiefbestanddelen

I   VOC in Nederland

B   Kamer Zeeland

c   Departement van de equipage

5   Bewapening
304
Stukken betreffende de levering van kanonnen door A. Crans aan Kamer Zeeland.
1700, 1730 - 1755
1 omslag
305
Prijslijst van monsters der wapens door Kamer Zeeland naar Indië gezonden in het jaar 1742/1743
1742 - 1743
1 stuk
306
Memorie voor de thesauri en voor de wapenkamer van Kamer Zeeland getrokken uit het rapport van de gecommitteerden van de Kamer ter vergadering van Heren XVII.
1764
1 stuk
307
Eis van de Bataviase wapenkamer voor Kamer Zeeland.
1766
1 stuk
308
Stukken betreffende uit Indië aan Kamer Zeeland teruggezonden snaphanen.
(1767) en zonder datum
1 omslag