Inventaris van het archief van de familie Radermacher, 1601 - 1797
familie Radermacher

Beschrijving van de archiefbestanddelen

I   VOC in Nederland

B   Kamer Zeeland

d   Departement van de Commercie
312
Minuut notulen van de vergadering van het departement van de koopmanschappen van Kamer Zeeland.
1739 - 1743
1 lias
313
Extract uit de notulen van het departement van de koopmanschappen van Kamer Zeeland.
1793
1 stuk
314
Stukken betreffende het personeel van het departement van de koopmanschappen van Kamer Zeeland.
1731 - 1784
1 omslag
315
Stukken betreffende de garbuleurs van de Kamer Zeeland.
1739 - 1798
1 omslag
316
Aanmerkingen op het request van M.E.C. Versluys en L.J. van Cruisselbergen, boekhouders van Kamer Zeeland, aan de Heren over de koopmanschappen en de Thesaurie.
1786
1 omslag
317
Copie van het verzoek van den opperboekhouder van Kamer Zeeland I. Tulleken aan burgermeester en schepenen van Middelburg, om dispensatie voor het verkopen van kruit.
1713
1 stuk
318
Lijst der goederen en koopmanschappen bij Kamer Zeeland in voorraad.
1730
1 stuk
319
Aantekening omtrent het verkopen van thee door de Kamer Amsterdam voor Kamer Zeeland.
1731
1 stuk
320
Lijsten van de particuliere "ongeeigende" goederen ter Kamer Zeeland verkocht.
1732 - 1753
3 stukken
321
Lijsten van goederen op de eis uit Indië door Kamer Zeeland daarheen verzonden; aangetekend is hoeveel goederen te weinig zijn verzonden en de restanten van vorige jaren.
(1733) - (1755)
4 stukken
322
Memories betreffende in zee geworpen bedorven voorraden.
1735 - 1743
1 omslag
323
Brief van Pieter Meerman aan S. Radermacher betreffende de prijs van noten en foelie.
1736
1 stuk
324
Lijst van de uitdeling van rijst door Kamer Zeeland.
1739
1 stuk
325
Aantekening betreffende een hoeveelheid chitzen ontvangen van I.F.D. de Mauregnault, rentmeester van Zeeland bewester Schelde.
1739
1 stuk
326
Brief uit Batavia van P. Schaghen aan S. Radermacher betreffende de retourlading.
1740
1 omslag
327
Kosten van de lading van niet aangekomen retourschepen voor Kamer Zeeland.
1740 - 1756
1 stuk
328
Stukken betreffende de verkopingen van Kamer Zeeland.
1741 - 1800
1 omslag
329
Stukken betreffende de diefstal van kaneel uit het pakhuis te Middelburg door H. Veld.
1742
1 omslag
330
Brief van de bewindhebbers van Kamer Zeeland aan hun gecommitteerden ter vergadering van Heren XVII te Amsterdam, verzoekende navraag betreffende een partij Leidse lakens voor Perzië.
1743
1 stuk
331
Stukken betreffende het aandeel van Kamer Zeeland in de eis uit Indië.
1750 en 1753
2 stukkken
332
Lijsten van goederen door Kamer Zeeland aanbesteed.
1751 en 1763
2 stukken
333
Copie-brief betreffende een request van kooplieden van thee en copie-request van A. Vlamins Rosier, theekoopman aan Kamer Zeeland over de kwaliteit van door hem gekochte souchou-thee.
1752
2 stukken
334
Aantekening betreffende met de retourschepen Zaamslag en Crabbendijke door Kamer Zeeland uit Ceylon ontvangen gesuikerde tamerinde.
1753
1 stuk
335
Brief van Nicolaas Fremijn? aan S. Radermacher betreffende de verkoop van kruidnagels op de aanstaande verkoping. Met bijlagen.
1753
1 omslag
336
Aantekeningen betreffende de voorraad kruidnagels in het magazijn ter Kamer Zeeland.
1753 - 1759
2 stukken
337
Aantekening betreffende de uitkering van specerijen aan de dienaren van Kamer Zeeland.
zonder datum (1753?)
1 stuk
338
Winst op de lading van het schip Damzigt uit China voor Kamer Zeeland.
1762
1 stuk
339
Copie-verklaring van lakenverkopers betreffende een taxatie van manufacturen in Zeeland.
1785
1 stuk
340
Berekening van de winst die kan worden verkregen op de lading van het gehuurde schip de Factor, voor Kamer Zeeland gearriveerd uit Ceilon.
1786 september 1
1 omslag
341
Aantekeningem betreffende Kaapse wijn.
zonder datum
2 stukken
342
Gedrukte formulieren in gebruik bij het departement van de koopmanschappen van Kamer Zeeland.
18e eeuw
1 band en 1 omslag