Inventaris van het archief van de familie Radermacher, 1601 - 1797
familie Radermacher

Beschrijving van de archiefbestanddelen

I   VOC in Nederland

B   Kamer Zeeland

e   Departement van de thesaurie
343
Stukken betreffende fraudes en ontslag van enkele kassiers van Kamer Zeeland.
1678 - 1731
1 omslag
344
Stukken betreffende de kassiers en boekhouders van Kamer Zeeland.
1682 - 1748
1 omslag
Hierbij een memorie voor de gecommitteerden van Kamer Zeeland ter vergadering van Heren XVII betreffende de financien van Kamer Zeeland d.d. 1731
345
Brieven van A. de Munck, hoofdparticipant(?) aan François Leyssius, boekhouder van Kamer Zeeland, over verschillende zaken.
1711, 1712
1 omslag
346
Brieven van Willem Ockers, kassier(?) van Kamer Zeeland aan de bewindhebbers, gecommitteerd tot de thesaurie, betreffende een finantiele kwestie met A. Baert.
1731
4 stukken
347
Formulieren gebruikt bij de thesaurie, comptoir der liquidatien en secretarie van Kamer Zeeland vóór 1762
348
Opstelling van een drietal voor een benoeming tot kassier.
(1768)
1 stuk
349
Verzoek aan Casper Riebout betreffende papieren van den overleden boekhouder W. Westenburg.
zonder datum
1 stuk