Inventaris van het archief van de familie Radermacher, 1601 - 1797
familie Radermacher

Beschrijving van de archiefbestanddelen

I   VOC in Nederland

B   Kamer Zeeland

k   Comité O.I. handel
358
Stukken betreffende het Comité van den Oost Indischen handel ten comtoire van Zeeland.
1796 - 1799
1 omslag
Hierbij notulen en verbaal van het Comptoir.