Inventaris van het archief van de familie Radermacher, 1601 - 1797
familie Radermacher

Beschrijving van de archiefbestanddelen

I   VOC in Nederland

B   Kamer Zeeland

l   Varia
359
Extract uit de notulen van de vergadering van Kamer Zeeland betreffende de wenselijkheid van bemiddeling door den Nederlandsen Ambassadeur te Parijs in kwesties tussen de Compagnie en Frankrijk.
1735
1 stuk
360
Minuut-brief van Kamer Zeeland aan den Consul te Lissabon D. Gildemeester.
1767
1 stuk