Inventaris van het archief van de familie Radermacher, 1601 - 1797
familie Radermacher

Beschrijving van de archiefbestanddelen

I   VOC in Nederland

C   Kamer Amsterdam
361
Verklaring van de bewindhebbers van Kamer Amsterdam betreffende het aanvullen van de tekorten in de kas.
1667
1 stuk
362
Notariele verklaring van een hoogbootsman en garbuleur van Kamer Amsterdam betreffende het stelen der sjouwerlieden.
1728
1 stuk
363
Stukken betreffende de muiterij aan boord van de schepen van Kamer Amsterdam, Purmerland en Ter Horst, die door de Algerijen waren genomen.
1730, 1731
1 omslag
364
Extract uit een brief aan de bewindhebbers van Kamer Amsterdam betreffende de specie.
1733
1 stuk
365
Aantekening betreffende onderwicht van peper bij Kamer Amsterdam.
1736
1 stuk
366
Losse aantekening betreffende het bemannen der retourschepen volgens een lijst van Kamer Amsterdam.
zonder datum (1738)
1 stuk
367
Lijst van schepen voor Kamer Amsterdam uitgevaren met hun hoofdofficieren.
1741
1 stuk (gedrukt)
368
Gedrukte aankondiging van aanbesteeding van Kamer Amsterdam.
1741
1 stuk
369
Aantekening betreffende de scheepskapiteins C. Blom, N. Gerritse en W. Vrugt.
1742, 1742
1 stuk
370
Stukken betreffende een proces van Kamer Amsterdam contra de stadssecretarissen en venduemeesters.
1746 - 1747
1 omslag
371
Deductie van de Kamer Amsterdam in de zaak tegen de familie van Frans de Canter, gewezen opperhoofd te Bassoura, die zich door de vlucht aan de justitie te Batavia had onttrokken, voor den Hogen Raad.
(c. 1750)
1 stuk (gedrukt)
372
Aantekening over de achterstand van de Kamer Amsterdam.
1752/'53 - 1758/'59
1 stuk
373
Lijsten van enige Amsterdamse participanten(?) met adres.
circa 1756
2 stukken
374
Aantekening betreffende het tekort aan manschappen op uit Amsterdam uitgezeilde schepen.
1779
1 stuk
375
Verzameling van gedrukte lijsten en andere stukken (formulieren, instructies enz.) van Kamer Amsterdam.
1e helft 18e eeuw
1 band