Inventaris van het archief van de familie Radermacher, 1601 - 1797
familie Radermacher

Beschrijving van de archiefbestanddelen

II   VOC in Indië

A   Algemene Zaken
378
Instructie voor den Gouverneur-Generaal G. Reynst.
1613
1 omslag
379
Repertorium van zaken betreffende de regering van Indië, met tafel.
1613 - 1733
1 band
380
Chronologisch repertorium van ordonnantien, plakkaten enz., uitgevaardigd door G.G. en Raden te Batavia.
1620 - 1661
1 band
381
Register
Inhoudende:
382
Gedrukte ordners, reglementen, plakkaten enz. van de Hoge Regering in Indië, chronologisch geordend. Met tafel.
1647 - 1760
2 banden
383
Extract-resolutie van den Raad van Indië betreffende een beschouwing van den Directeur-Generaal Van der Parra, over de vergaderingen van den Raad van Indië. Met bijlage.
1757
1 omslag
384
Geheime notulen van de vergaderingen van G.G. en Raden.
1774
1 omslag
385
Besluiten van G.G. en Raden der Hoge Indische Regering.
1776 - 1779
1 omslag
386
Extract-resolutien van de Raad van Indië betreffende de verkiezing van een aanvoerder van een expeditie naar Oost Java.
1717
1 omslag
387
Notulen van de vergadering van G.G. en Raden betreffende de verkiezing van een Gouverneur voor Ceylon.
1765
1 stuk
388
Repertorium op de resolutien van Gouverneur-Generaal en Raden.
1698 - 1726
4 delen
389
Copie-brieven van Heren XVII aan Gouverneur-Generaal en Raden te Batavia over verschillende zaken.
(1738) en 1741
1 omslag
390
Vertoog van J. de Roode oud-opperkoopman en schepen aan G. A. Valckenier, betreffende de consideratien van Van Imhoff over de Westerse comptoiren.
1739
1 omslag
391
Indische en Bataviase nouvellen.
1744, 1745
3 stukken
392
Memorie over den toestand der zaken van de Compagnie in Indië.
(circa 1750)
1 deel
393
Bedenkingen over den "intrinsiquen" staat van de Compagnie in Indië door den Gouverneur-Generaal Mossel, met aanmerkingen hierop van den Raad extra-ordinaris Van Riemsdijk en van Heren XVII. Met bijlagen.
1752 - 1755
1 band en 1 omslag
394
Stukken ontvangen uit Batavia betreffende de zaken in Indië.
1763, 1766 - 1773
1 omslag
Hierbij lijsten van schepen, van bevorderingen, van repatrierenden, van overledenen.
395
Overzicht van de zaken in Indië.
(1765)
1 stuk
396
Copie-advies van den raad-ordinaris R. de Klerk op de consideratien van den G.G. Van der Parra d.d. 1763 mei 3 over de zaken in Indië.
1766
1 omslag
397
Copieën van stukken betreffende zaken in Indië. Met register en bijlagen.
1776, (1777)
1 omslag
398
Tafel op de beschrijving van Oost-Indië door Valentijn. Onvolledig.
zonder datum
1 deel
399
Statuten van Batavia. Door S. Radermacher van W.V. Helvitius, raad van justitie, ontvangen in 1739
1739
1 band