Inventaris van het archief van de familie Radermacher, 1601 - 1797
familie Radermacher

Beschrijving van de archiefbestanddelen

II   VOC in Indië

B   Processen
400
Copie-rapport van Mr. W.V. Helvitius, Raad ordinaris van Justitie, aan H.H. XVII over de zaak van den Advocaat Fiscaal van Nederlands Indië, I. van Schinnen, tegen A. Oostwald buitengewoon Raad van Indië, betreffende inkoop van thee.
1730
1 omslag
401
Stukken betreffende de zaak van den Gouverneur-Generaal Valckenier tegen G.W. van Imhoff, E. de Haeze en Van Schinnen.
1735 - 1748
1 omslag
402
Aantekening betreffende her recht van den Advocaat Fiscaal om zonder speciale last te ageren tegen een lid van de Hoge Regering of van den Raad van Justitie (in Indië).
zonder datum
2 exemplaren waarvan 1 een fragment
403
Stuk van R. de Klerk aan den G.G. Jacob Mossel betreffende revisie van een compendium der Mohammedaanse wetten.
1760
1 stuk