Inventaris van het archief van de familie Radermacher, 1601 - 1797
familie Radermacher

Beschrijving van de archiefbestanddelen

II   VOC in Indië

C   Compagniesdienaren
404
Lijst van Compagniesdienaren te Batavia en hun tractement opgemaakt te Batavia.
1686
1 stuk
405
Lijst van personen, die uit Indië ontboden zijn.
(1731)
1 stuk
406
Lijsten van de leden der Hoge Regering in Indië, met het jaar van hun aanstelling.
1735, 1739
2 stukken
407
Lijsten van gequalificeerde personen in Indië.
1738 - c. 1754
1 omslag
408
Stukken betreffende insolvente boedels van in Indië overleden personen.
1740 - 1755
1 omslag
409
Totaal overzicht van Compagniesdienaren in Indië met hun inkomen en het aantal overledenen.
1768 - 1769
1 stuk
410
Ranglijst der Compagniesdienaren in Indië.
zonder datum
1 stuk
411
Verhandeling betreffende de Compagniesdienaren op de verschillende Indische comptoiren en hun fraudes.
1796, 1797
1 stuk
412
Aantekening betreffende Raden van Indië.
zonder datum
1 stuk
413
Losse aantekeningen betreffende Cornelis de Wijs, koopman in Compagnies dienst.
1736
1 stuk
414
Aantekening betreffende eerherstel van den gewezen opperkoopman van het kasteel Batavia J. de la Fontaine.
zonder datum (1739)
1 stuk
415
Aanmerkingen betreffende het ambt van Directeur-Generaal in Indië en de verkiezing daartoe door P.A. van de Parra.
(circa 1755)
1 stuk
416
Aantekeningen betreffende de sterkte van het leger in Indië.
1738 - 1775
1 omslag