Inventaris van het archief van de familie Radermacher, 1601 - 1797
familie Radermacher

Beschrijving van de archiefbestanddelen

II   VOC in Indië

D   Schepen
417
Stukken betreffende de directe vaart van Nederland en Batavia op Bengalen.
1671 - 1750
1 omslag
418
Lijst van in Batavia aangekomen en vertrokken schepen.
1682
1 stuk
419
Stukken betreffende de vertrektijden, reisroutes en reistijden van retourschepen uit Indië en China en betreffende de route om Schotland.
1686 - 1753
1 omslag
420
Stukken betreffende de beste route van de Kaap naar Ceylon en omgekeerd.
1714 - 1717, 1746 en 1759
1 omslag
421
Uittreksel uit den brief d.d. van Heren XVII aan G.G. en Raden betreffende het herstellen van schepen.
1730 februari 24
1 stuk
422
Instructies enz. door G.G. en Raden meegeven aan het retourschip Steenhoven, schipper H. van der Grippe.
1732
1 band
423
Lijst van de scheepsmacht in Indië met aantekening van de grootte en zeewaardigheid der schepen.
1738
1 stuk
424
Stukken betreffende de tocht van der Compagniesschepen Hervatting en Herstelder van Batavia naar Californië.
1746 - 1750
1 omslag
425
Instructie betreffende het saluut der schepen in Indië.
1752
1 stuk
426
Beschouwing betreffende de directe vaart van de Kaap naar Nederland.
1772
1 stuk
427
Lijst van de afstanden tussen Batavia en enige plaatsen in Indië. Met bijlage.
zonder datum
1 stuk