Inventaris van het archief van de familie Radermacher, 1601 - 1797
familie Radermacher

Beschrijving van de archiefbestanddelen

II   VOC in Indië

E   Koophandel
428
Copie-brief van Paulo van Soldt, koopman, aan de bewindhebbers betreffende den handel op China en Japan en brieven over andere plaatsen in Indië.
zonder datum (1603?)
1 omslag
429
Aantekeningen betreffende de handel in foelie en bepalingen daaromtrent getroffen.
1634 - 1732, 1741
1 omslag
430
Copie-brieven van den Gouverneur-Generaal Joan van Hoorn aan Heren XVII, en aan den oud-burgermeester van Amsterdam, Nicolaas Witsen, betreffende de verschillende cultures in Indië, in het bijzonder op Java, zo van de koffiecultuur.
1706, 1707
2 stukken
431
Copie-brief aan C. Hasselaar, directeur-generaal te Batavia betreffende het gewicht van een Japanse picol.
1730
1 stuk
432
Stukken betreffende Javaanse zijde.
1730 - 1731
1 omslag
433
Stukken betreffende het onderzoek van ertsen uit Makassar en Sumatra's Westkust.
1733 - 1735, 1752
1 omslag
Als bijlage een kogeltje zilver.
434
Bekendmaking van de Hoge Regering te Batavia betreffende het onder zekere voorwaarden vrijstellen van de theehandel tussen Indië en Nederland.
1743
1 stuk (gedrukt)
435
Stukken betreffende de suikercultuur en de suikerhandel in Indië.
1750, 1759 en 1762
1 omslag
436
Stukken betreffende de Amphioen-societeit.
1766
1 omslag
437
Aantekening over de koopmanschappen, die de verschillende delen van Indië uitvoeren en zelf nodig hebben.
zonder datum
1 stuk
438
Aanwijzing betreffende het gebruik van Indische olieen.
zonder datum
1 stuk
439
Aantekening betreffende de wortel Ninsi uit "Genees-konstige oft werk-stellige oeffeningen" door Fred. Dekker. p. 791.
zonder datum
1 stuk