Inventaris van het archief van de familie Radermacher, 1601 - 1797
familie Radermacher

Beschrijving van de archiefbestanddelen

II   VOC in Indië

F   Compagnieshuishouding
440
Extract uit de notulen van de vergadering van Heren XVII van november 1737 betreffende wijn en bier voor het dispens der Compagniesdienaren in Indië, met memorie over de oorsprong van het dispens. Met bijlage.
1738
1 stuk
441
Memorie betreffende de huishouding van de Compagnie.
1738 - 1741
1 stuk (gedrukt)