Inventaris van het archief van de familie Radermacher, 1601 - 1797
familie Radermacher

Beschrijving van de archiefbestanddelen

II   VOC in Indië

G   Finantien
442
Generale winsten en lasten over Indië.
1678 - 1761
1 stuk
443
Lijst van het bedrag aan restanten over geheel Indië.
1678 - 1762
1 stuk
444
Copie-beschouwingen van Van Beuningen omtrent een instructie voor een rekenkamer te Batavia.
1688
1 stuk
445
Lijsten van de contanten en koopmanschappen in Indië aanwezig en vergelijkingen daartussen.
1694 - 1712, 1726 - 1734
1 omslag
446
Stukken betreffende de contanten naar Indië gezonden.
1698/'99 - 1709/'10
2 stukken
447
Korte samenvatting van den financielen staat van het Compagnies hoofdcomptoir te Batavia.
1699 - 1700
1 stuk
448
Aantekening betreffende de winsten op Batavia gemaakt.
1727 - 1728
1 stuk
449
Bedrag aan land- en scheepssoldijen in Indië betaald over de jaren 1732 - 1742
1732 - 1742
1 stuk
450
Balans op de Indische negotieboeken.
1733 - 1734
1 stuk
451
Stukken betreffende de heffing van de liberale gift van 10% in Indië.
1750
1 omslag
452
Winst en verliesrekening over geheel Indië.
1758
1 stuk
453
Lijst van de winsten en inkomsten, de lasten en ongelden van de comptoiren in Indië.
1760 - 1761
1 stuk
454
Gedrukte stukken opgesteld door den oud directeur-generaal van Batavia H. Breton, aan Heren XVII betreffende het tekort in de "Groote Geld Kas" te Batavia.
1785
1 omslag