Inventaris van het archief van de familie Radermacher, 1601 - 1797
familie Radermacher

Beschrijving van de archiefbestanddelen

II   VOC in Indië

H   Indische Muntwaarden
455
Stukken betreffende het slaan van duiten en ducatons met het Compagniesmerk.
1726
1 band
456
Beschouwingen betreffende de waarden van goud en zilver en van de Indische munten.
1730, 1740 en 1760
1 omslag
457
Memorie betreffende de munten in Indië.
1732
1 stuk
458
Stuk betreffende de proeven op verschillende Indische munten.
1740
1 stuk
459
Stukken betreffende de verschillende ropijen in Indië in gebruik.
1740 en 1772
1 omslag
460
Instructie voor Paulus Ribout, particulier essayeur in Nederlands Indië.
1748
1 stuk
461
Copie-brief van C.L. Senff aan den directeur-generaal Van der Parra betreffende het wegen van baren zilver in Indië.
1758
1 stuk
462
Aantekening uit de resolutien van Heren XVII d.d. 10 en 12 oktober 1764 betreffende het kopen en beproeven van baar goud en zilver.
1764 oktober 10 en 12
1 stuk
463
Gedrukte memorie van J. Temmink als antwoord op de memorien van C. van der Oudermeulen betreffende de duiten.
1785
1 stuk
464
Memorie wegens het essay gewicht van goud en zilver.
zonder datum
1 omslag
465
Prijscourant van goud, de reaal ter zwaarte van 24 karaat.
zonder datum
1 stuk
466
Stukken betreffende het smelten van metalen.
zonder datum
1 stuk
467
Specieboek van alle maten, gewichten en gelden in plaatsen waar de Compagnie handelt. Met index.
17e eeuw
1 band