Inventaris van het archief van de familie Radermacher, 1601 - 1797
familie Radermacher

Beschrijving van de archiefbestanddelen

II   VOC in Indië

J   De comptoiren in Indië

1   Bantam
468
Vertalingen van Franse brieven van den Fransen agent te Bantam Guiljen, aan de G.G. te Batavia en aan Paten Philippus Couplet betreffende ongeregeldheden in Bantam.
1682
1 lias