Inventaris van het archief van de familie Radermacher, 1601 - 1797
familie Radermacher

Beschrijving van de archiefbestanddelen

II   VOC in Indië

J   De comptoiren in Indië

2   Batavia
469
Extract uit de brief van Heren XVII aan G.G. en raden betreffende de bevordering van de handel der Chineezen op Batavia.
1719
1 stuk
470
Extract uit den generalen brief van den G.G. en Raden van Indië aan H.H. XVII, betreffende de verkiezing van den Raad Extra ordinaris Elias de Haze tot president der schepenen te Batavia.
1738
1 stuk
471
Copie-advies van J. Thiedens en E. de Haeze, raden ordinaris, aan G.G. Valckenier betreffende betere waterafvoer in Batavia.
1739
1 lias
472
Aantekening betreffende het in Batavia aanwezige geschut.
1742
1 stuk
473
Stukken betreffende de verpachting der Jacatrase domeinen.
1745, 1767 - 1769
3 stukken
474
Lijst der verbrande goederen in de Westzijdse pakhuizen te Batavia.
1752
1 stuk
Hierbij een verslag van het vergaan van het schip Geldermalsen uit China.
475
Stukken betreffende de Bataviase huishouding.
1755 - 1761
1 omslag
476
Stukken betreffende de werf en de manschappen, en het kwartier der equipagewerven te Batavia.
1762, 1776
1 omslag
477
Lijsten van overledenen te Batavia zo ook in de hospitalen aldaar.
1763 - 1772
1 omslag
478
Copieën van orders van het hoofd van 's Compagnies militie in Indië kolonel J.J. Feber betreffende verstrekking van onderhoud aan het garnizoen te Batavia.
1768 - 1769
1 stuk
479
Lijst van militairen te Batavia.
1772
1 stuk
480
Gedrukte ordonnantie betreffende de volksgezondheid in Batavia.
1775
1 stuk
481
Stukken betreffende een beter bestaan der Compagniesdienaren en de Bataviase kolonie.
1776
1 omslag
482
Uitschrijving voor een dank- en bededag te Batavia.
1778
1 stuk (gedrukt)
483
Fragment van een brief van een Bataviase predikant aan S. Radermacher over de zaken in Batavia.
zonder datum
1 stuk