Inventaris van het archief van de familie Radermacher, 1601 - 1797
familie Radermacher

Beschrijving van de archiefbestanddelen

II   VOC in Indië

J   De comptoiren in Indië

3   Bengalen.
484
Aantekening van de hand S. Radermacher betreffende Bengalen.
(1753)
1 stuk
485
Stukken betreffende de krijgsdaden van kapitein R. Siersma in Voor Indië.
1736 - 1742
1 omslag
486
Aantekeningen uit het rapport van den commanderenden kolonel van de expeditie in Bengalen Roussel, aan de Hoge Regering.
1759
1 stuk