Inventaris van het archief van de familie Radermacher, 1601 - 1797
familie Radermacher

Beschrijving van de archiefbestanddelen

II   VOC in Indië

J   De comptoiren in Indië

5   China
495
Stukken betreffende de handel en vaart op China.
1595, 1690, 1726 - 1759 en zonder datum
1 omslag
496
Stukken betreffende Compagniesschepen bestemd voor de handel op China.
(1730) - 1738
1 omslag
497
Extract uit brieven van de hoofden der comptoirs in Japan en China betreffende de vlucht van baron Moriz Aladar van Bengora en enige Hongaren uit Siberië.
1771
1 omslag