Inventaris van het archief van de familie Radermacher, 1601 - 1797
familie Radermacher

Beschrijving van de archiefbestanddelen

II   VOC in Indië

J   De comptoiren in Indië

6   Coromandel
498
Copie-instructie voor den gouverneur en raad van Coromandel door H.A. van Reede tot Drakensteyn, heer van Mijdrecht, commissaris. Met repertorium.
1689
1 band
499
Berekening der winsten te Coromandel onder den gouverneur D. van Cloon.
1724 - 1728
1 stuk